Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rok 2023

Limity środków Funduszu Pracy na poszczególne Aktywne Formy przeciwdziałaniu bezrobociu na 2023 rok

wg stanu na 31.03.2023 r.

Zadanie  Kwota

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem

w tym:

7 434 785,16

 

projekty współfinansowane z EFS Plus, w ramach FEP 2021-2027 4 126 262,63
Zadania fakultatywne ogółem 394 704,21
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 300 000,00
OGÓŁEM Fundusz Pracy: 8 129 489,37

Redakcja strony: Rok 2023Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 125

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl