Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rok 2020

Limity środków Funduszu Pracy na poszczególne Aktywne Formy przeciwdziałaniu bezrobociu na 2020 rok

wg stanu na 31.05.2020 r.

Zadanie  Kwota

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem

w tym:

5 127 737,32

 

projekty współfinansowane z EFS, w ramach RPO 2014-2020 831 362,44
projekty współfinansowane z EFS, w ramach PO WER 2014-2020 2 631 339,00
Zadania fakultatywne ogółem 338 885,00
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 300 000,00
Rezerwa Ministra na COVID-19 20 000 000,00
OGÓŁEM Fundusz Pracy:  25 766 622,32


Redakcja strony: Rok 2020Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 800

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl