Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rok 2022

Limity środków Funduszu Pracy na poszczególne Aktywne Formy przeciwdziałaniu bezrobociu na 2022 rok

wg stanu na 31.03.2022 r.

Zadanie  Kwota

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem

w tym:

7 775 374,36

 

projekty współfinansowane z EFS, w ramach RPO 1 373 263,84
projekty współfinansowane z EFS, w ramach PO WER 2 256 771,51
Zadania fakultatywne ogółem 312 083,57
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 240 000,00
Zadania COVID-19 20 000,00
OGÓŁEM Fundusz Pracy: 8 347 457,93
Redakcja strony: Rok 2022Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 533

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl