Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rok 2021

Limity środków Funduszu Pracy na poszczególne Aktywne Formy przeciwdziałaniu bezrobociu na 2021 rok

wg stanu na 28.02.2021 r.

Zadanie  Kwota

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem

w tym:

6 153 357,74

 

projekty współfinansowane z EFS, w ramach RPO 831 424,45
projekty współfinansowane z EFS, w ramach PO WER 2 350 649,36
Zadania fakultatywne ogółem 322 047,81
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 300 000,00
Zadania COVID-19 5 000 000,00
OGÓŁEM Fundusz Pracy: 11 775 405,55Redakcja strony: Rok 2021Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 682

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl