Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rok 2015

Limity środków Funduszu Pracy na poszczególne Aktywne Formy przeciwdziałaniu bezrobociu na 2015 rok

wg stanu na 28.02.2015 r.

LP zad Zadanie  Kwota
1 Prace interwencyjne (50 osób) 338 800,00
2 Roboty publiczne (35 osób) 511 000,00
3 Szkolenia (35 osób) 131 550,00
4 Staże (74 osoby) 1 059 500,00
5 Środki na rozpoczęcie dz. gospodarczej (20 osób) 420 000,00
6 Refundacja k. wyposażenia st. pracy (20 miejsc) 420 000,00
7 Bon na zasiedlenie (20 osób) 150 000,00
8 Bon szkoleniowy (5 osób) 12 250,00
9 Bon stażowy (5 osób) 3 500,00
razem ALGORYTM: 3 090 300,00
10 Staże ogółem EFS PO WER (110 osób) 861 800,00
11 Środki na rozpoczęcie dz. gospodarczej (5 osób) 105 000,00
12 Refundacja k. wyposażenia st. pracy (3 miejsca) 63 000,00
razem EFS PO WER : 1 029 800,00
13 Staże ogółem  RPO (64 osób) 503 500,00
14  Środki na rozpoczęcie dz. gospodarczej (5 osób)  105 000,00
15  Refundacja k. wyposażenia st. pracy (4 miejsca)  84 000,00
OGÓŁEM FP Aktywne formy:  4 812 600,00


Redakcja strony: Rok 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1645

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl