Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rok 2019

Limity środków Funduszu Pracy na poszczególne Aktywne Formy przeciwdziałaniu bezrobociu na 2019 rok

wg stanu na 31.12.2019 r.

Zadanie  Kwota

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem

w tym:

3 815 088,00

 

projekty współfinansowane z EFS, w ramach RPO 2014-2020 703 798,00
projekty współfinansowane z EFS, w ramach PO WER 2014-2020 1 543 177,00
Zadania fakultatywne ogółem 335 000,00
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 300 000,00
OGÓŁEM Fundusz Pracy:  4 450 088,00


Redakcja strony: Rok 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 700

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl