Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rok 2014

Limity środków Funduszu Pracy na poszczególne Aktywne Formy przeciwdziałaniu bezrobociu na 2014 rok


wg stanu na 28.02.2014 r.

LP zad Zadanie  Kwota
1 Prace interwencyjne 252 915,00
2 Roboty publiczne 394 000,00
3 Szkolenia ogółem: 73 185,00
a Koszty organizacji szkoleń 44 600,00
b koszty badań 2 000,00
c stypendia szkoleniowe z ZUS 26 585,00
4 Staże ogółem Algorytm 401 200,00
a koszty badań staż 2 100,00
5 Środki na rozpoczęcie dz. gospodarczej (4 osoby) 84 000,00
6 Refundacja k. wyposażenia st. pracy (14 miejsc) 294 000,00
razem ALGORYTM: 1 501 400,00
7 Staże ogółem EFS POKL 6.1.3 2 157 600,00
a koszty badań 29 000,00
8 Środki na rozpoczęcie dz. gospodarczej (70 osób) 1 470 000,00
razem EFS POKL 6.1.3: 3 656 600,00
OGÓŁEM FP Aktywne formy:  5 158 000,00

  

Redakcja strony: Rok 2014Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3230

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl