Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekt "Więcej szans w powiecie leskim" - 2010

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku realizuje projekt

„WIĘCEJ SZANS W POWIECIE LESKIM”

którego celem jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych w tym osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Okres realizacji projektu 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesku spełniające założenia projektu.

Dzięki udziałowi w projekcie możesz:

  • zdobyć doświadczenie zawodowe oraz nabyć umiejętności związane z wykonywaniem danego zawodu poprzez staż (79 osób)
  • uzyskać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (50 osób)

Wartość ogólna projektu wynosi 1 880 200 zł .

Do współpracy zapraszamy także pracodawców, którzy uczestnicząc w projekcie mogą przygotować osoby bezrobotne do wykonywania danego zawodu w ramach organizowanych staży.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY

Szczegółowe informacje można uzyskać w :

Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesku
ul. Moniuszki 6
tel. +48 13 469 65 86, +48 13 469 84 35

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”.

Redakcja strony: Projekt "Więcej szans w powiecie leskim" - 2010Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1882

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl