Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekt "Aktywniejsi na rynku pracy" - 2008

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” pod nazwą :

„Aktywniejsi na rynku pracy”

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia, upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, aktywizacja osób biernych zawodowo w tym szczególnie osób młodych i długotrwale bezrobotnych.

W ramach projektu zwiększona zostanie obsada etatowa na stanowiskach : pośrednika pracy i doradcy zawodowego, dzięki czemu :

  • zwiększy się liczba pozyskanych ofert pracy,
  • zarejestrowani bezrobotni uzyskają większą możliwość kontaktu z doradcą zawodowym,
  • poprawi się dostęp do informacji o usługach świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne zamierzające korzystać z usług doradcy zawodowego i pośrednika pracy, a także pracodawców pragnących uzyskać pomoc w doborze kandydatów do pracy.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 marca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.

Ogólna wartość projektu 87.000,- zł

Więcej informacji można uzyskać w

 Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesku
ul. Moniuszki 6
tel. +48 13 469 65 86, +48 13 469 84 35

Redakcja strony: Projekt "Aktywniejsi na rynku pracy" - 2008Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1986

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl