Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekt "Staż, kariera, praca" - 2006

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku od 1 marca 2006 r. realizował Projekt:

STAŻ, PRACA, KARIERA

 • współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Działania 1.2: Perspektywy dla młodzieży, Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPORZL).

Jest on skierowany do:

 • zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku do 25 lat i absolwentów szkół wyższych w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia studiów, którzy nie ukończyli 27 roku życia,
 • pracodawców, którzy chcą umożliwić młodzieży zdobycie doświadczenia zawodowego.

W ramach tego projektu przewidujemy organizację staży dla 25 osób przez okres do 6 miesięcy.

Ogólna wartość projektu: 110 000 zł

Celem projektu jest:

 • promowanie u bezrobotnej młodzieży postaw aktywności zawodowej umożliwienie zdobycia doświadczeń zawodowych,
 • promowanie wśród lokalnych pracodawców zatrudnienia bezrobotnej młodzieży,

Udział w projekcie daje możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego, w ramach których można poznać nowoczesne metody i techniki poszukiwania zatrudnienia, nabyć umiejętności opracowania dokumentów wymaganych przez pracodawcę i przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej.

Rezultatem udziału w projekcie będzie możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu w miejscu pracy, a w przyszłości zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia.

Redakcja strony: Projekt "Staż, kariera, praca" - 2006Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2022

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl