Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Twoja sprawa w Urzędzie

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne DzU 2005 nr. 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym DzU 2005 Nr. 200 poz. 1651 pragniemy poinformować, iż uruchomiono Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) - "Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) znajduje sie pod adresem: /PUPLesko/SkrytkaESP

Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych:

Dokumenty tekstowe lub tekstowo – graficzne;
•.txt – dokumenty w postaci czystego, niesformatowanego zbioru znaków zapisanych w standardzie UNICODE UTF-8
•.rtf – (Rich Text Format), dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
•.pdf – (Portale Dokument Format), dokumenty dla przeglądarki Adobe Reader,
•.doc, docx – dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
•.odt – (Open Document), dokumenty w formacie Open Office.
•.xls, xlsx,
•.ppt, pptx,

Pliki graficzne;
•.jpg (jpeg),
•.jp2,
•.gif,
•.tif (.tiff),
•.png,

Pliki skompresowane;
•.zip – format kompresji plików ZIP,
•.7z – format kompresji plików 7zip.
•.rar – format kompresji plików RAR

Pliki zawierające informację dźwiękową lub filmową;
•.wav,
•.mp3,
•.avi,
•.mpg,
•.mpeg,
•.mp4,
•.m4a,
•.mpeg4,

W przypadku doręczania dokumentów elektronicznych na informatycznych nośnikach danych, obowiązują formaty plików analogiczne do formatów akceptowalnych podczas korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Akceptowalnymi nośnikami danych są płyty CD-R, DVD-R, CD-RW i DVD-RW (płyty … -RW oznaczają nośniki wielokrotnego zapisu), karty pamięci typu Flash USB. Ponadto należy pamiętać, aby informatyczny nośnik danych, na którym doręcza się dokument elektroniczny umożliwiał zapis Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Korespondencję w formie papierowej prosimy przesyłać na adres:

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku
ul. Moniuszki 6, 38-600 Lesko

Redakcja strony: Twoja sprawa w UrzędzieRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2424

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl