Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Projekt "Profesjonalne kadry - Profesjonalny Urząd"

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku

realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” pod nazwą :

„Profesjonalne Kadry – Profesjonalny Urząd”

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie kadrowe i podniesienie kwalifikacji 4 pracowników kluczowych oraz rozwój usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy prowadzący do upowszechnienia pośrednictwa i poradnictwa zawodowego, co umożliwi skuteczniejszą aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Realizacja programu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych :

 • Podniesienie kwalifikacji kadr publicznych służb zatrudnienia
 • Podniesienie jakości oraz dostępności usług świadczonych na rzecz klientów publicznych służb zatrudnienia
 • Wzmocnienie kadrowe oraz wzmocnienie warunków organizacyjnych i instytucjonalnych w urzędzie
 • Utrzymywanie kontaktów z większą liczbą pracodawców działających w powiecie leskim
 • Poprawa dostępu do informacji o usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy
 • Zwiększenie liczby pozyskiwanych ofert pracy
 • Zwiększenie ilości przeprowadzonych porad indywidualnych i grupowych

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.

Ogólna wartość projektu 242.000,- zł.

Więcej informacji można uzyskać w

Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesku
ul. Moniuszki 6
tel. +48 13 469 65 86, +48 13 469 84 35

Redakcja strony: Projekt "Profesjonalne kadry - Profesjonalny Urząd"Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2127

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl