Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczenstwa Informacji, Informatyki i Statystyki PBI

nr pokoju Zakres zadań nr telefonu
216 IOD, ASI, obsługa informatyczna urzędu, administrowanie siecią urzędu, statystyka

+48 13 461 60 44    

Do zakresu zadań podstawowych Samodzielnego Stanowiska ds. Bezpieczenstwa Informacji, Informatyki i Statystyki w szczególności należy:

 1. realizowanie zadań określonych dla Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie,
 2. administrowanie siecią komputerową i bazami danych Urzędu oraz zarządzanie licencjami oprogramowania,
 3. dbanie o stały rozwój sieci komputerowej i oprogramowania sieciowego,
 4. administrowanie witrynami internetowymi,
 5. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
 6. nadzór informatyczny nad prawidłowym funkcjonowaniem elektronicznego obiegu dokumentów,
 7. przygotowanie sprawozdań i informacji dotyczących stanu i struktury bezrobocia,
 8. przygotowywanie informacji statystycznych dla potrzeb analizy lokalnego rynku pracy, Powiatowej Rady Rynku Pracy, Rady Powiatu, Zarządu Powiatu,
 9. przygotowanie informacji publicznych i ich udostępnienia zgodnie z ustawą o Biuletynie Informacji Publicznej i ochronie danych osobowych,
 10. audyt oprogramowania wykorzystywanego w pracy Urzędu, na poszczególnych stanowiskach pracy,
 11. bieżąca kontrola i ustalanie potrzeb związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym,
 12. instalowanie i nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem oprogramowania komputerowego,
 13. prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarowej w Urzędzie,
 14. wykonywanie obowiązków związanych z prowadzeniem i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym samochodu służbowego,
 15. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 16. konserwacje i drobne naprawy sprzętu biurowego i innych urządzeń.

Redakcja strony: Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczenstwa Informacji, Informatyki i Statystyki PBIRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2232

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl