Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rejestry, ewidencje, decyzje

W Powiatowym Urzędzie Pracy prowadzone są następujące rejestry:

 • ewidencja osób bezrobotnych, poszukujących pracy - pok. nr 6
 • rejestr wydawanych zaświadczeń - pok. nr 1
 • rejestr odwołań od decyzji - pok. nr 6
 • rejestr pracodawców - pok. nr 13
 • rejestr prac interwencyjnych i robót publicznych - pok. nr 2
 • rejestr staży - pok. nr 13
 • rejestr szkoleń - pok. nr 13
 • rejestr umów o refundację kosztów utworzenia dodatkowych miejsc pracy - pok. nr 8
 • rejestr umów o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej - pok. nr 8
 • rejestr porad i informacji zawodowej - pok. nr 8
 • rejestr udzielanych pożyczek - pok. nr 8
 • rejestr skarg i wniosków - pok. nr 12
 • rejestr kontroli zewnętrznej - pok. 12

Dane zawarte w ewidencji udostępnione są innym organom i instytucjom na wniosek, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Osoba bezrobotna ma w każdej chwili wgląd do swoich akt sprawy.

Zgodnie z instrukcją kancelaryjną, Urząd prowadzi archiwum zakładowe. Akta spraw ostatecznie załatwionych przekazywane są po upływie roku do archiwum.

Redakcja strony: Rejestry, ewidencje, decyzjeRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2321

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl