Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń

Zgodnie z § 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy, powiatowy urząd pracy dokonuje analiz skuteczności i efektywności organizacji szkoleń, uwzględniając poniższe wskaźniki:

 1. Liczbę i odsetek osób, które ukończyły szkolenia z wynikiem pozytywnym, w stosunku do rozpoczynających szkolenia;
 2. Liczbę i odsetek osób przeszkolonych w poszczególnych kategoriach wyróżnionych według: kryterium statusu w rozumieniu ustawy, płci, wieku, poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania i przynależności do grupy osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy;
 3. Liczbę i odsetek osób zatrudnionych w trakcie szkolenia oraz w okresie 3 miesięcy po jego ukończeniu;
 4. Koszt ponownego zatrudnienia osób przeszkolonych, liczony jako stosunek poniesionych kosztów szkoleń do liczby osób zatrudnionych w okresie 3 miesięcy po ukończeniu szkolenia;
 5. Przeciętny koszt szkolenia i przeciętny koszt osobogodziny szkolenia;
 6. Liczbę i odsetek osób, które zdały egzamin, uzyskały licencję, ukończyły szkolenie finansowane z pożyczki szkoleniowej lub ukończyły studia podyplomowe, w stosunku do osób, które otrzymały wsparcie w tej formie;
 7. Liczbę i odsetek osób zatrudnionych w trakcie lub w okresie 3 miesięcy po zdaniu egzaminu, uzyskaniu licencji, ukończeniu szkolenia finansowanego z pożyczki szkoleniowej oraz po ukończeniu studiów podyplomowych.

 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Analiza skuteczności i efektywności szkoleń [ 1 ]
2011 - Analiza efektywności szkoleń za rok 2011 2011 - Analiza efektywności szkoleń za rok 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 513
12-09-24 19:26
Katowice IntraCOM
451.5KB

Redakcja strony: Analiza skuteczności i efektywności szkoleńRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2328

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl