Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zestawienie środków trwałych

Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego mienie Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku od dnia 01.01.2002 r. stało się z mocy prawa mieniem Powiatu Leskiego.

Podstawa prawna :

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.

Siedziba Urzędu mieści się na parterze i na pierwszym pietrze budynku będącego własnością Starostwa Powiatowego w Lesku. Pomieszczenia użytkowane są na podstawie umowy najmu.

Urząd posiada:

 • wyposażenie w postaci środków trwałych (komputery, drukarki, kopiarki)
 • przedmiotów nietrwałych (meble, sprzęt biurowy).

Działalność Urzędu finansowana jest z dotacji z budżetu powiatu na zadania realizowane przez samorząd powiatowy określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zestawienie środków trwałych

Według stanu na dzień 31.12.2022 r.

Grupa*)

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grupa O

           0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa I

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa IV

901 274,03 zł

836 499,16 zł

64 774,87 zł

Grupa VI

99 843,61 zł

92 484,28 zł

7 359,33 zł

Grupa VII

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa VIII

23 848,26 zł

23 848,26 zł

0,00 zł

Razem podstawowe środki trwałe:

                          1 024 965,90 zł

                            952 831,70 zł

                      72 134,20 zł

Pozostałe środki trwałe:

320 438,86 zł

320 438,86 zł

0,00 zł

*)

 • Grupa O - grunty
 • Grupa I – budynki i lokale
 • Grupa IV- maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ( w tym zestawy komputerowe)
 • Grupa VI– urządzenia techniczne
 • Grupa VII – środki transportu
 • Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Grupa*)

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grupa O

           0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa I

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa IV

901 274,03 zł

787 276,10 zł

113 997,93 zł

Grupa VI

99 843,61 zł

83 556,07 zł

16 287,54 zł

Grupa VII

25 000,00 zł

25 000,00 zł

0,00 zł

Grupa VIII

23 848,26 zł

23 848,26 zł

0,00 zł

Razem podstawowe środki trwałe:

                1 049 965,90 zł

                     919 680,43 zł

         130 285,47 zł

Pozostałe środki trwałe:

308 342,06 zł

308 342,06 zł

0,00 zł

*)

 • Grupa O - grunty
 • Grupa I – budynki i lokale
 • Grupa IV- maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ( w tym zestawy komputerowe)
 • Grupa VI– urządzenia techniczne
 • Grupa VII – środki transportu
 • Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Grupa*)

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grupa O

           0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa I

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa IV

823 907,03 zł

758 017,47 zł

65 889,56 zł

Grupa VI

99 843,61 zł

74 221,96 zł

25 621,65 zł

Grupa VII

25 000,00 zł

25 000,00 zł

0,00 zł

Grupa VIII

23 848,26 zł

23 848,26 zł

0,00 zł

Razem podstawowe środki trwałe:

       972 598,90 zł

                   881 087,69 zł

            91 511,21 zł

Pozostałe środki trwałe:

289 357,37 zł

289 357,37 zł

0,00 zł

*)

 • Grupa O - grunty
 • Grupa I – budynki i lokale
 • Grupa IV- maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ( w tym zestawy komputerowe)
 • Grupa VI– urządzenia techniczne
 • Grupa VII – środki transportu
 • Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Grupa*)

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grupa O

           0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa I

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa IV

848 524,36 zł

786 641,83 zł

61 882,53 zł

Grupa VI

106 503,61 zł

71 547,85 zł

34 955,76 zł

Grupa VII

25 000,00 zł

25 000,00 zł

0,00 zł

Grupa VIII

23 848,26 zł

23 848,26 zł

0,00 zł

Razem

1 003 876,23 zł

907 037,94 zł

96 838,29 zł

*)

 • Grupa O - grunty
 • Grupa I – budynki i lokale
 • Grupa IV- maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ( w tym zestawy komputerowe)
 • Grupa VI– urządzenia techniczne
 • Grupa VII – środki transportu
 • Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
 

Według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Grupa*)

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grupa O

           0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa I

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa IV

828 399,13 zł

730 077,43 zł

98 321,70 zł

Grupa VI

106 503,61 zł

62 213,74 zł

44 289,87 zł

Grupa VII

25 000,00 zł

25 000,00 zł

0,00 zł

Grupa VIII

24 738,86 zł

24 683,25 zł

55,61 zł

Razem

984 641,60 zł

841 974,42 zł

142 667,18 zł

*)

 • Grupa O - grunty
 • Grupa I – budynki i lokale
 • Grupa IV- maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ( w tym zestawy komputerowe)
 • Grupa VI– urządzenia techniczne
 • Grupa VII – środki transportu
 • Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
 

Według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Grupa*)

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grupa O

           0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa I

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa IV

859 509,13 zł

652 847,21 zł

206 661,92 zł

Grupa VI

106 503,61 zł

52 879,63 zł

53 623,98 zł

Grupa VII

25 000,00 zł

25 000,00 zł

0,00 zł

Grupa VIII

24 738,86 zł

24 294,08 zł

444,78 zł

Razem

1 015 751,60 zł

755 020,92 zł

260 730,68 zł

*)

 • Grupa O - grunty
 • Grupa I – budynki i lokale
 • Grupa IV- maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ( w tym zestawy komputerowe)
 • Grupa VI– urządzenia techniczne
 • Grupa VII – środki transportu
 • Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
 

Według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Grupa*)

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grupa O

           0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa I

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa IV

989 874,12 zł

698 610,31 zł

291 263,81 zł

Grupa VI

103 309,61 zł

47 979,81 zł

55 329,80 zł

Grupa VII

25 000,00 zł

25 000,00 zł

0,00 zł

Grupa VIII

27 337,46 zł

26 341,40 zł

996,06 zł

Razem

1 145 521,19 zł

797 931,52 zł

347 589,67 zł

*)

 • Grupa O - grunty
 • Grupa I – budynki i lokale
 • Grupa IV- maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ( w tym zestawy komputerowe)
 • Grupa VI– urządzenia techniczne
 • Grupa VII – środki transportu
 • Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
 

Według stanu na dzień 31.12.2015 r.

Grupa*)

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grupa O

           0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa I

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa IV

761 226,96 zł

624 188,80 zł

137 038,16 zł

Grupa VI

103 309,61 zł

38 700,48 zł

64 609,13 zł

Grupa VII

25 000,00 zł

25 000,00 zł

0,00 zł

Grupa VIII

27 337,46 zł

25 770,67 zł

1 566,79 zł

Razem

916 874,03 zł

713 659,95 zł

203 214,08 zł

*)

 • Grupa O - grunty
 • Grupa I – budynki i lokale
 • Grupa IV- maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ( w tym zestawy komputerowe)
 • Grupa VI– urządzenia techniczne
 • Grupa VII – środki transportu
 • Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
 

Według stanu na dzień 31.12.2014 r.

Grupa*)

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grupa O

           0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa I

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa IV

772 512,00 zł

717 963,45 zł

54 548,84 zł

Grupa VI

105 158,81 zł

30 999,17 zł

74 159,64 zł

Grupa VII

25 000,00 zł

25 000,00 zł

0,00 zł

Grupa VIII

38 377,61 zł

35 373,05 zł

3 004,56 zł

Razem

941 048,71 zł

809 335,67 zł

131 713,04 zł

*)

 • Grupa O - grunty
 • Grupa I – budynki i lokale
 • Grupa IV- maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ( w tym zestawy komputerowe)
 • Grupa VI– urządzenia techniczne
 • Grupa VII – środki transportu
 • Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

 

Według stanu na dzień 31.12.2013 r.

Grupa*)

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grupa O

           0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa I

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa IV

730 698,44 zł

668 743,83 zł

61 954,61 zł

Grupa VI

105 158,81 zł

20 901,62 zł

84 257,19 zł

Grupa VII

25 000,00 zł

25 000,00 zł

0,00 zł

Grupa VIII

38 377,61 zł

33 747,92 zł

4 629,69 zł

Razem

899 234,86 zł

748 393,37 zł

150 841,49 zł

*)

 • Grupa O - grunty
 • Grupa I – budynki i lokale
 • Grupa IV- maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ( w tym zestawy komputerowe)
 • Grupa VI– urządzenia techniczne
 • Grupa VII – środki transportu
 • Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
 

Według stanu na dzień 31.12.2012 r.

Grupa*)

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grupa O

           0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa I

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa IV

 704 442,86 zł

583 848,66 zł

120 594,20 zł

Grupa VI

39 815,06 zł

15 260,03 zł

24 555,03 zł

Grupa VII

25 000,00 zł

25 000,00 zł

0,00 zł

Grupa VIII

38 377,61 zł

31 302,73 zł

7 074,88 zł

Razem

807 635,53 zł

655 411,42 zł

152 224,11 zł

*)

 • Grupa O - grunty
 • Grupa I – budynki i lokale
 • Grupa IV- maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ( w tym zestawy komputerowe)
 • Grupa VI– urządzenia techniczne
 • Grupa VII – środki transportu
 • Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
 

Według stanu na dzień 31.12.2011 r.

Grupa*)

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grupa O

           0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa I

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa IV

664 984,79 zł

464 319,04 zł

200 629,75 zł

Grupa VI

19 025,60 zł

12 806,70 zł

6 218,90 zł

Grupa VII

25 000,00 zł

25 000,00 zł

0,00 zł

Grupa VIII

38 377,61 zł

28 445,12 zł

9 932,49 zł

Razem

747 352,00 zł

530 570,86 zł

216 781,14 zł

*)

 • Grupa O - grunty
 • Grupa I – budynki i lokale
 • Grupa IV- maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ( w tym zestawy komputerowe)
 • Grupa VI– urządzenia techniczne
 • Grupa VII – środki transportu
 • Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
 

Według stanu na dzień 31.12.2010 r.

Grupa*)

Wartość brutto

Dotychczasowe umorzenie

Wartość netto

Grupa O

           0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa I

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Grupa IV

675 765,70 zł

428 800,27zł

246 965,43 zł

Grupa VI

19 025,60 zł

11 392,84 zł

7 632,76 zł

Grupa VII

25 000,00 zł

25 000,00 zł

0,00 zł

Grupa VIII

37 727,93 zł

27 330,78 zł

10 397,15 zł

Razem

757 519,23 zł

492 523,89 zł

264 995,34 zł

*)

 • Grupa O - grunty
 • Grupa I – budynki i lokale
 • Grupa IV- maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania ( w tym zestawy komputerowe)
 • Grupa VI– urządzenia techniczne
 • Grupa VII – środki transportu
 • Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Redakcja strony: Zestawienie środków trwałychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2427

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl