Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Budżet PUP

Środki na funkcjonowanie Urzędu ustalane są na każdy rok w postaci Planów Finansowych i ujęte są w budżecie Starostwa Powiatowego.

Plany finansowe obejmują:

  • zadania własne, na które składają się wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne oraz wydatki bieżące związane z realizacja zadań statutowych PUP,
  • zadania w ramach projektów współfinansowanych z EFS PO KL (Europejskiego Funduszu Społecznego),
  • zadania zlecone, które obejmują wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku
 

2022 - Budżet (stan na 31.03.2022 r.)

Plan wydatków:

Grupa

Wartość

Zadania własne (dz. 853)

1 638 100,00 zł

Zadania zlecone (dz. 851)

1 238 900,00 zł

Razem

2 877 000,00 zł

Plan dochodów:

Grupa

Wartość

Zadania własne (dz. 853)

10 200,00 zł

Razem

10 200,00 zł

2021 - Budżet (stan na 28.02.2021 r.)

Plan wydatków:

Grupa

Wartość

Zadania własne (dz. 853)

1 481 000,00 zł

Zadania zlecone (dz. 851)

1 234 770,00 zł

Razem

2 715 770,00 zł

Plan dochodów:

Grupa

Wartość

Zadania własne (dz. 853)

6 400,00 zł

Razem

6 400,00 zł

2020 - Budżet (stan na 31.01.2020 r.)

Grupa

Wartość

Zadania własne (dz. 853)

1 218 500,00 zł

Zadania zlecone (dz. 851)

1 000 608,00 zł

Razem

2 219 108,00 zł

2019 - Budżet (stan w końcu roku)

Grupa

Wartość

Zadania własne (dz. 853)

1 300 900,00 zł

Zadania zlecone (dz. 851)

1 028 550,00 zł

Razem

2 329 450,00 zł

2018 - Budżet (stan w końcu roku)

Grupa

Wartość

Zadania własne (dz. 853)

1 200 846,00 zł

Zadania zlecone (dz. 851)

1 102 671,00 zł

Razem

2 303 517,00 zł

2017 - Budżet (stan w końcu roku)

Grupa

Wartość

Zadania własne (dz. 853)

997 132,00 zł

Zadania zlecone (dz. 851)

1 164 754,20 zł

Razem

2 161 886,20 zł

2016 - Budżet (stan w końcu roku)

Grupa

Wartość

Zadania własne (dz. 853)

1 033 981,00 zł

Zadania zlecone (dz. 851)

1 295 129,00 zł

Razem

2 329 110,00 zł

2015 - Budżet

Grupa

Wartość

Zadania własne (dz. 853)

979 000,00 zł

Zadania zlecone (dz. 851)

1 461 900,00 zł

Razem

2 440 900,00 zł

2014 - Budżet

Grupa

Wartość

Zadania własne

740 000,00 zł

Zadania w ramach EFS POKL 6.1.1

205 416,59 zł

Zadania zlecone

1 563 600,00 zł

Razem

2 509 016,59 zł

2013 - Budżet (po zmianach - wykonanie)

Grupa

Wartość

Zadania własne

815 000,00 zł

Zadania w ramach EFS POKL 6.1.2

55 000,00 zł

Zadania w ramach EFS POKL 6.1.1

 542 259,48 zł

Zadania zlecone

1 490 673,00 zł

Razem

2 902 932,48 zł

2012 - Budżet

Grupa

Wartość

Zadania własne

1 039 150,00 zł

Zadania w ramach EFS

50 850,00 zł

Zadania zlecone

1 277 500,00 zł

Razem

2 367 500,00 zł

 2011 - Budżet

Grupa

Wartość

Zadania własne

916 950,00 zł

Zadania w ramach EFS

48 850,00 zł

Zadania zlecone

1 270 000,00 zł

Razem

2 235 800,00 zł

 2010 - Budżet

Grupa

Wartość

Zadania własne

843 950,00 zł

Zadania w ramach EFS

43 730,00 zł

Zadania zlecone

1 270 800,00 zł

Razem

2 258 480,00 zł

 

Redakcja strony: Budżet PUPRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2721

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl