Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole 2021

Termin kontroli – 14-15.07.2021 r., 20.07.2021 r., 26.07.2021 r., 29.07.2021 r.

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wydział w Jaśle.

Tematy kontroli:

1.    Prawidłowość i rzetelność obliczania składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2.    Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3.    Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4.    Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

Termin kontroli – 07-10.08.2021 r.

Kontrolę przeprowadzili przedstawiciele Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Tematy kontroli:

Kontrola dotyczyła prawidłowości realizowanych w okresie od 01.01.2020 do 30.09.2021 zadań wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie sposobu i warunków organizowania stażu dla osób bezrobotnych, przyznawania bonów na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia oraz przyznawania dofinansowania dla bezrobotnych na podejmowania działalności gospodarczej.

Redakcja strony: Kontrole 2021Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 91

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl