Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kontrole 2015

Termin kontroli – 07-19.05.2015 r.

 

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle.

Tematy kontroli:

 

 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 
 
 

Termin kontroli – 29.10-20.11.2015 r.

 

Kontrolę przeprowadził przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lesku.

Tematy kontroli:

 

 1. Kontrola Gospodarki finansowej – stan na 30.09.2015 r.
 2. Oszczędności w działaniu 2014 r. i do dnia 30.09.2015 r. – wymierne efekty, program działań planowanych do końca roku oraz okresy przyszłe – strategia, działania, ocena.
 
 

Redakcja strony: Kontrole 2015Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1901

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl