Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Statystyka

2022 rok

Nie wpłynęła żadna skarga, wniosek ani petycja.

 

2021 rok

Wpłynął 1 wniosek.
Wniosek o podjęcie działań w sprawie znieważenia pracownika, groźby pod jego adresem i wizerunku Urzędu. Pracownik został publicznie przeproszony, odwołane zostały groźby w stosunku do pracownika. Publiczne przeprosiny oczyściły wizerunek Urzędu. Udzielono pisemnej odpowiedzi na złożony wniosek.

 

2020 rok

Nie wpłynęła żadna skarga, wniosek ani petycja.

 

2019 rok

Nie wpłynęła żadna skarga, wniosek ani petycja.

 

2018 rok

Wpłynęły 2 skargi.

Pierwsza skarga została złożona do Starostwa Powiatowego w Lesku i dotyczyła utrudnienia w złożeniu pisma. Odpowiedź została przekazana do Starostwa Leskiego.

Druga skarga została również złożona do Starostwa Powiatowego w Lesku i dotyczyła refundacji kosztów stworzenia dwóch miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Odpowiedź także została przekazana do Starostwa Leskiego.

 

2017 rok

Wpłynęła 1 skarga.

Skargę wniesiono na działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku w związku z brakiem odpowiedzi na pismo. Udzielono pisemnej odpowiedzi na pismo, które było przedmiotem skargi.

 

2016 rok

Wpłynęła 1 skarga na działania Pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku. Skarga dotyczyła nieetycznego zachowania się pracownika. Po rozpatrzeniu zarzutów zawartych w skardze została przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca z pracownikiem Urzędu. Wniesiona skarga zwróciła uwagę na lepsze rozpoznanie potrzeb klientów tut. Urzędu Pracy oraz właściwe dopasowanie warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług do rzeczywistych oczekiwań. Wnoszącemu skargę udzielono wyczerpującej odpowiedzi przesłanej w przewidzianym przepisami terminie.


2015 rok

 Nie wpłynęła żadna skarga, wniosek ani petycja.

 

2014 rok

 Nie wpłynęła żadna skarga, wniosek ani petycja.

 

2013 rok

 Nie wpłynęła żadna skarga, wniosek ani petycja.


2012 rok

 Nie wpłynęła żadna skarga, wniosek ani petycja.


2011 rok

Wpłynęły 2 skargi na działania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesku. Pierwsza skarga dotyczyła organizacji stażu. Po rozpatrzeniu zarzutów zawartych w skardze nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w działaniach podjętych przez Urząd. Wnoszącemu skargę udzielono wyczerpującej odpowiedzi przesłanej w przewidzianym przepisami terminie. Druga skarga wniesiona na działalność Urzędu została pozostawiona bez rozpatrzenia, w związku z nieusunięciem braków przez wnoszącego.


2010 rok

 Nie wpłynęła żadna skarga, wniosek ani petycja.


2009 rok

 Nie wpłynęła żadna skarga, wniosek ani petycja.Redakcja strony: StatystykaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2357

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl