Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

ABC bezrobotnego

Informator jest adresowany zarówno do osób, które właśnie skończyły szkołę, do osób, które już pracowały lub pracują, jak i zainteresowanych zmianą pracy. Zawiera podstawowe informacje o różnych programach rynku pracy, będących ofertą urzędów pracy, mających na celu ułatwienie startu zawodowego, powrotu na rynek pracy a także rozwoju zawodowego. Opisywane programy wynikają z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

Jeżeli niektóre informacje wydadzą się Państwu niezrozumiałe, należy zwrócić się do naszego Urzędu Pracy, który udzieli pełnej, wyczerpującej informacji o świadczonych usługach.

ABC BEZROBOTNEGO

Głównym celem urzędów pracy jest udzielenie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskiwaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w znajdowaniu odpowiednich pracowników. Urzędy pracy realizują również zadania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy.

 

Redakcja strony: ABC bezrobotnegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3772

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl